Voorwaarden

Tot nader order gelden de voorwaarden zoals vermeld in het voorbeeld van de Kamer Van Koophandel mbt leveringen aan consumenten. Zie www.kvk.nl

 

Kamer van Koophandel no. 52332039 - Bank: IBAN NL30RABO01156.60.569